Římskokatolický kostel Narození Panny Marie

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie

je kostel v okrese Karviná, v Orlové-Městě. Spadá pod římskokatolickou farnost v Orlové v ostravsko-opavské diecézi.

První zmínka o orlovské kapli pochází z roku 1223 a poté, co do Orlové na počátku 13. století přišli benediktini, se již objevují zmínky o ustanovení farnosti. Roku 1466 došlo k přestavění někdejší kaple na kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Na konci 17. století došlo k částečné barokní rekonstrukci kostela, z čehož nejvýznačnější byla přestavba původně dřevěné věže na zděnou. Novogotickou podobu dostal v letech 1903–1905 a 21. října 1906 došlo k jeho slavnostnímu vysvěcení.

Jedná se o trojlodní stavbu vystavěnou v novogotickém slohu. Kněžiště v zadní části kostela pochází z 15. století. Kvůli poddolování mu několikrát hrozil zánik. Kostel spolu s přístupovým schodištěm osazeným sochami je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Adresa: P. Cingra 840, 735 11 Orlová