Hraniční Meandry Odry

HRANIČNÍ MEANDRY ODRY 

Přírodní památka Hraniční meandry Odry byla vyhlášena 6. září 2006 nařízením Moravskoslezského kraje číslo 1/2006 s účinností od 1. listopadu 2006. Slavnostní otevření se uskutečnilo 25. května 2007. Jedná se o první vlastní přírodní památku, kterou kraj otevřel. Zatím je dostupná pouze pěšky z Bohumína, avšak kraj plánuje zřízení naučné stezky. 

Zvláště chráněné území o rozloze více než 126 hektarů se nachází v katastrálních územích Kopytov, Starý Bohumín a Nový Bohumín. Podél toku řeky Odry žije řada chráněných živočichů a rostlin. Hnízdí tu např. břehule říční.

Adresa sídla: Sokolovská 90, Bohumín – Starý Bohumín, 735 82

stezka_pl_00